SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
2
0
7
Tin tức sự kiện 25 Tháng Giêng 2024 10:25:00 SA

Năm 2022

Ngày 25/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2024.
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2022 2022 62/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 QT-2021-N-B62-TT343-79.XLS
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 2022 63/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 QT-2021-N-B63-TT343-79.XLS
3 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách thành phố và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2022 2022 64/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 QT-2021-N-B64-TT343-79.XLS
4 Quyết toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2022 2022 65/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 QT-2021-N-B65-TT343-79.XLS
5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2022 2022 66/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 QT-2021-N-B66-TT343-79.XLS
6 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2022 2022 67/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 QT-2021-N-B67-TT343-79.XLS
7 Quyêt toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các chương trình khác năm 2022 2022 68/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 QT-2021-N-B68-TT343-79.XLS
8 Báo cáo thuyết minh 2022   305/QĐ-UBND 25/01/2024 BCTM-QT-2022.DOC

 

 


Số lượt người xem: 1152    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm