Thực hiện Quyết định số 10342/QĐ-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 10343/KH-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Thanh tra Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá năm 2017. Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính và Đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện phối hợp kiểm tra thực tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/9/2017 đến ngày 10/10/2017, kết quả như sau:

Ngày 10/11, Bộ Tài chính đã có công văn 15259/BTC-QLG gửi các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017.

Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và chứng chỉ Kế toán viên Ngày 31/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Theo đó, quy định một số điểm mới so với Thông tư 129/2012/TT-BTC, cụ thể như sau: Bộ Tài chính gộp ...

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Thực hiện Quyết định số 10342/QĐ-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 10343/KH-STC-Ttra ngày 27/12/2016 của Thanh tra Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá năm 2017. Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính và Đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện phối hợp kiểm tra thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/08/2017 đến ngày 10/9/2017, kết quả như sau:

TPHCM đẩy mạnh cải cách hành chính
Thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020, TPHCM đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo và đôn đốc các sở - ngành, UBND các quận - huyện xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chương trình. Hầu hết các kế hoạch của các sở - ngành, UBND quận - huyện thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các đơn vị đối với công tác CCHC.
  Thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  (04/10)
  Tăng cường công tác tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp  (21/08)
  Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến năm 2017 trên địa bàn TP  (14/07)
  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính  (14/06)
  Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện  (13/04)
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 615
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
9034/STC-HCSN15/11/2017Về việc triển khai Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
123/2017/NĐ-CP14/11/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.1
8719/STC-HCSN03/11/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
8720/STC-HCSN03/11/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
02/2017/TT-VPCP31/10/2017Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tiến tới Đại hội công đoàn viên chức TPHCM lần III nhiệm kỳ 2017-2022

 

Tìm kiếm