Căn cứ Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các họat động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tổ chức truyên truyền với các nội dung như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 5132/KH-STC-TTra ngày 15/07/2016 của Sở Tài chính về thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Thanh tra Sở Tài chính đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch chiến lược phát triển thanh tra năm 2019; Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-TTra ngày 07/3/2019 của Thanh tra Sở Tài chính về tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thanh tra năm 2019.

Nhằm đảm bảo việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022 và kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2021-2025 trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện Quyết định số 3794/QĐ-STC-TTra ngày 04/7/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 8947/KH-STC-TTra ngày 28/12/2018 kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thánh phố năm 2019; Kế hoạch số 8948/KH-STC-TTra ngày 28/12/2018 tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Ngày 01/07/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Sở Tài chính: "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"
Căn cứ Kế hoạch số 3925/KH-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các họat động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tổ chức truyên truyền với các nội dung như sau:
Thanh tra Sở Tài chính sinh hoạt chuyên đề Quy trình thanh tra tài chính tại các cơ quan hành hành chính
Thực hiện Kế hoạch số 5132/KH-STC-TTra ngày 15/07/2016 của Sở Tài chính về thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển Thanh tra Sở Tài chính đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch chiến lược phát triển thanh tra năm 2019; Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-TTra ngày 07/3/2019 của Thanh tra Sở Tài chính về tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thanh tra năm 2019.
Sở Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2020Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
Thanh tra Sở Tài chính: Giao ban công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm 2019Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Sở Tài chính tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nướcĐảng bộ Sở Tài chính học tập, quán triệt chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Năm 2019: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
Theo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UD CNTT) trong cơ quan nhà nước tại TPHCM năm 2019, TP sẽ tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; đơn giản hóa các thủ tục, giấy tờ; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ bằng việc kết nối liên thông các hệ thống dịch vụ công với các cơ sở dữ liệu nền tảng;
  Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019  (05/01)
  TPHCM: Phát động đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính  (26/10)
  Bỏ sao y, tiết kiệm chi phí, thời gian của dân  (05/04)
  Năm 2018: Tập trung thực hiện các chương trình đột phá  (26/03)
  Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2018  (24/01)
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 926
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6129/STC-HCSN03/10/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính1
5798/STC-HCSN17/09/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
64/2019/TT-BTC16/09/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.1
73/2019/NĐ-CP05/09/2019Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.1
5321/STC-HCSN26/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối


 

 

  THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tìm kiếm