Ngày 08/10/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14256/BTC-CĐKT về việc phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Ngày 30/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13808/BTC-QLCS về việc thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Ngày 20/9/2014, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 4850/UBND-ĐTMT về thực hiện một số quy định tại Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngày 26/09/2014, Liên Sở Kế hoạch Đầu tư – Sở Tài chính – Kho bạc nhà nước thành phố đã có công văn số 8825/STC-KHĐT-KBNN về việc triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 trên địa bàn TP.

Hướng dẫn phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo TTLT 163/2013/TTLT/BTC-BNV
Ngày 08/10/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14256/BTC-CĐKT về việc phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.
Bộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012
Ngày 30/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13808/BTC-QLCS về việc thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
UBND TP: Hướng dẫn một số quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thôngĐẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
TPHCM: Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2014 tăng 15,66%Bảng giá bán buôn tối đa và giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của công ty TNHH TM CBTP Mai Phú Thành
Thông báo bán đấu giá tài sảnCông tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2014
Căn cứ kế hoạch số 27-KH/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014 – 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về công tác tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ tại các Đoàn cơ sở được điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động và những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Đoàn Sở Tài chính; Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Sở trong giai đoạn 2012 – 2014; Đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2014-2017; Được sự thống nhất của Đảng ủy và Đoàn khối Dân – Chính – Đảng thành phố, Ban Chấp hành Sở Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) vào sáng ngày 06/9/2014 vừa qua, tại Hội trường Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014-2017 và hướng dẫn số 15-HD/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị đại biểu, Hội nghị Đoàn viên tại các cơ sở đoàn được điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội.
Thực hiện Kế hoạch số 3773/KH-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch 8091/KH-STC-VP ngày 08/9/2014 Kế hoạch Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 tại Sở
Thực hiện Kế hoạch Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở, ngày 19/08/2014, Sở Tài chính đã tổ chức lễ “Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đến tham dự lễ phát động có đại diện Công an TP.HCM, Ban Giám đốc Sở và toàn thể CBCC.
Tìm kiếm