Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Đảng bộ Sở Tài chính, ngày 30/9/2015, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị giao ban với Ban chấp Hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Sở.

Ngày 03/09/2015, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4362/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Theo đó, kế hoạch phát hành năm 2015 là 3.000 tỷ đồng, việc phát hành trái phiếu sẽ được triển khai theo từng đợt.

Trình tự, thủ tục theo dõi (Điều 22) 1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, người được giao nhiệm vụ theo dõi có trách nhiệm mở hồ sơ theo dõi. Hồ sơ theo dõi phải tập hợp các thông tin liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, gồm: Thông tin cơ bản về đối tượng theo dõi; nội dung trách nhiệm mà đối tượng theo dõi phải thực hiện; thống kê cụ thể và tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý; nội dung, thời hạn được ghi trong yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý.

1. Kiểm tra mặt hàng thiết yếu thuộc Chương trình bình ổn giá: Tiến hành kiểm tra tại 158 siêu thị, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng của các đơn vị tham gia bình ổn giá. Qua kiểm tra thực tế tại các siêu thị, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn, Đoàn kiểm tra có những ghi nhận như sau: các siêu thị, đại lý, cửa hàng có treo băng rôn hàng bình ổn, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.Tuy nhiên còn một số cửa hàng niêm yết không rõ ràng.

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày Thành Lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2015) hướng đến kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tham gia hội thao các môn TDTT do Công đoàn Viên chức TP.HCM tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ.

UBND TP.HCM thông báo kết quả phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM đợt 1 năm 2015
Ngày 03/09/2015, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4362/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Theo đó, kế hoạch phát hành năm 2015 là 3.000 tỷ đồng, việc phát hành trái phiếu sẽ được triển khai theo từng đợt.
Trình tự thủ tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015)
Trình tự, thủ tục theo dõi (Điều 22) 1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, người được giao nhiệm vụ theo dõi có trách nhiệm mở hồ sơ theo dõi. Hồ sơ theo dõi phải tập hợp các thông tin liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, gồm: Thông tin cơ bản về đối tượng theo dõi; nội dung trách nhiệm mà đối tượng theo dõi phải thực hiện; thống kê cụ thể và tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý; nội dung, thời hạn được ghi trong yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý.
Thanh tra Sở Tài chính: công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 9 tháng năm 2015.Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí minh năm 2015.
Thông báo về việc mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính hoặc thành viên tổ hợp bảo lãnh.Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2015) và 40 năm Ngành Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (1975 – 2015)
Thanh tra Sở Tài chính: Hoạt động chào mừng ngày thành lập Ngành Tài chính 28-8Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 08 tháng năm 2015.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Đảng bộ Sở Tài chính, ngày 30/9/2015, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị giao ban với Ban chấp Hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Sở.
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày Thành Lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2015) hướng đến kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2015) Công đoàn cơ sở Sở Tài chính đã tham gia hội thao các môn TDTT do Công đoàn Viên chức TP.HCM tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ.
Thực hiện phát động của Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố và Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 5/6/2015 của Đảng ủy Sở Tài Chính về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015), Đảng ủy Sở đã phát động bình chọn gương điển hình “Cán bộ, công chức giỏi nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân”. Qua phát động và nhận giới thiệu từ các chi bộ, Đảng ủy Sở đã bình chọn 15 cá nhân gương điển hình “Cán bộ, công chức giỏi nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân”.
Ngày 31/8/2015, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Nam Trang – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Tài chính.
Tìm kiếm