Ngày 26/09/2014, Liên Sở Kế hoạch Đầu tư – Sở Tài chính – Kho bạc nhà nước thành phố đã có công văn số 8825/STC-KHĐT-KBNN về việc triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài chính, nội dung như sau:

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP 9 tháng đầu năm 2014 ước thực hiện 189.317 tỷ đồng, đạt 83,66% dự toán, tăng 15,66% so cùng kỳ

Trong 9 tháng đầu năm 2014, Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại 91 siêu thị, 42 chợ, 175 điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đơn vị hành chính Nhà nước; 76 đơn vị kê khai giá, đăng ký giá; 19 tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố chấp hành mức giá tối đa ở khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ kế hoạch số 27-KH/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014 – 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về công tác tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ tại các Đoàn cơ sở được điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động và những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Đoàn Sở Tài chính; Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Sở trong giai đoạn 2012 – 2014; Đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2014-2017; Được sự thống nhất của Đảng ủy và Đoàn khối Dân – Chính – Đảng thành phố, Ban Chấp hành Sở Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) vào sáng ngày 06/9/2014 vừa qua, tại Hội trường Sở.

Căn cứ kế hoạch số 27-KH/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014 – 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về công tác tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ tại các Đoàn cơ sở được điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động và những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Đoàn Sở Tài chính; Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Sở trong giai đoạn 2012 – 2014; Đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2014-2017; Được sự thống nhất của Đảng ủy và Đoàn khối Dân – Chính – Đảng thành phố, Ban Chấp hành Sở Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) vào sáng ngày 06/9/2014 vừa qua, tại Hội trường Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014-2017 và hướng dẫn số 15-HD/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị đại biểu, Hội nghị Đoàn viên tại các cơ sở đoàn được điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội.
Thực hiện Kế hoạch số 3773/KH-UBND ngày 05/8/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch 8091/KH-STC-VP ngày 08/9/2014 Kế hoạch Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển năm 2014 tại Sở
Thực hiện Kế hoạch Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Sở, ngày 19/08/2014, Sở Tài chính đã tổ chức lễ “Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đến tham dự lễ phát động có đại diện Công an TP.HCM, Ban Giám đốc Sở và toàn thể CBCC.
Tìm kiếm