Ngày 14/8, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 11198/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trự thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn.

Ngày 13/07/2015, Sở Tài chính đã có Công văn số 5209/STC-HCSN về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 3354/QĐ-STC-TTr ngày 13/05/2015 của Sở Tài chính và Kế hoạch số 218/KH-STC-Ttra ngày 13/5/2015 của Thanh tra Sở Tài chính. Trong 7 tháng năm 2015, Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại 140 siêu thị, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng của các đơn vị tham gia bình ổn giá.

Ngày 10/7/2015, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2015, nhận định những mặt làm được, những mặt còn hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/ĐUK ngày 18/6/2015 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Khóa XI, và Chương trình công tác Đảng năm 2015 của Đảng ủy Sở Tài Chính, ngày 10/7/2015, tại Hội trường Sở Tài Chính, Đảng ủy Sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Khóa XI.

Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn
Ngày 14/8, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 11198/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trự thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn.
Sở Tài chính: Hướng dẫn xác định nhu cầu nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP
Ngày 13/07/2015, Sở Tài chính đã có Công văn số 5209/STC-HCSN về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.
Công tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 7 tháng năm 2015Bổ sung hành lang pháp lý chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phươngUBND TP.HCM: sửa đổi, bổ sung hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở
Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị thưởng và đầu tư trở lại từ số vượt dự toán thu năm 2014 theo cơ chế đặc thù cho ngân sách Thành phốCông tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 6 tháng năm 2015
Sáng ngày 03/8/2015, đ/c Đào Thị Hương Lan, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đã trao quyết định bổ nhiệm đ/c Trần Ngọc Tú Trinh, chuyên viên Phòng Quản lý Ngân sách giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Ngân sách và đ/c Lê Việt Hùng, chuyên viên phòng Quản lý Đầu tư – Sửa chữa, giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lý Đầu tư – Sửa chữa. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 01/8/2015.
Ngày 10/7/2015, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm. Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2015, nhận định những mặt làm được, những mặt còn hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/ĐUK ngày 18/6/2015 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ương Khóa XI, và Chương trình công tác Đảng năm 2015 của Đảng ủy Sở Tài Chính, ngày 10/7/2015, tại Hội trường Sở Tài Chính, Đảng ủy Sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Khóa XI.
Chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015); 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2015) và thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 của Đoàn TNCS Sở Tài chính, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn trong năm, Đoàn Sở đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm quý II năm 2015 với chủ đề “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn” kết hợp với công tác tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, thanh niên có ngày sinh trong quý II.
Tìm kiếm