SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
3
5
5
3
6

Nhận định tình hình kinh tế- xã hội trong quý II vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2014 của Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014.

Ngày 05/03/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTG về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Ngày 07/03/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi hạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Ngày 25/02/2014, Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số 830/UBND-TM về phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu áp dụng cho năm 2014 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố. Theo đó, phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu áp dụng cho năm 2014 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố là 10%/năm, cụ thể:

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, Công đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Ẩm thực “Gánh hàng rong” do Công đoàn bộ phận các phòng, ban, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tham gia.

Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước
(HCM CityWeb) – Nhằm hạn chế tình trạng đầu tư kéo dài, không hiệu quả của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) trong thời gian tới, UBND TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp như tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, tiếp tục triển khai bố trí vốn hiệu quả và tiết kiệm; tăng cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn vốn nhà nước; tăng cường việc phân cấp trong công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để kịp thời xử lý các sai phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn đầu tư; áp dụng nghiêm ngặt các chế tài trong giám sát thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình…
  Thông báo bán đấu giá tài sản  (31/03)
  Bãi bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính  (28/03)
  Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức.  (28/03)
  Bộ Tài chính: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá  (26/03)
  Bộ Tài chính: Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư  (25/03)
Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu- chi ngân sách
Nhận định tình hình kinh tế- xã hội trong quý II vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2014 của Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014.
  Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra việc bốn hãng sữa lớn tăng giá sữa  (05/03)
  Kinh tế TPHCM ổn định, có dấu hiệu khởi sắc  (05/03)
  Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn NSNN năm 2014  (27/02)
  Quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn NSNN  (16/01)
  Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát năm 2014 tại địa phương  (14/01)

Tìm kiếm