Chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015); 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2015) và thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 của Đoàn TNCS Sở Tài chính, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn trong năm, Đoàn Sở đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm quý II năm 2015 với chủ đề “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn” kết hợp với công tác tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, thanh niên có ngày sinh trong quý II.

Trong 6 tháng năm 2015, Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại 116 siêu thị, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng của các đơn vị tham gia bình ổn giá. Qua kiểm tra thực tế tại các siêu thị, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn, Đoàn kiểm tra có những ghi nhận như sau: các siêu thị, đại lý, cửa hàng có treo băng rôn hàng bình ổn, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Ngày 01/02/2015, Thông tư số 16/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp có hiệu lực thi hành. Thông tư này bãi bỏ Công văn số 319/VTLTNN-NVTW ngày 01/6/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

Ngày 27/03/2015, Liên Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh).

UBND TPHCM đã chấp thuận các đầu mối khi xác định giá đất tính bồi thường và tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và đề xuất; Hội đồng Thẩm định giá đất TP và Sở Tài chính là cơ quan thẩm định; UBND TP là cơ quan phê duyệt.

Công tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 6 tháng năm 2015
Trong 6 tháng năm 2015, Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại 116 siêu thị, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng của các đơn vị tham gia bình ổn giá. Qua kiểm tra thực tế tại các siêu thị, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng tham gia chương trình bình ổn, Đoàn kiểm tra có những ghi nhận như sau: các siêu thị, đại lý, cửa hàng có treo băng rôn hàng bình ổn, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp theo Thông tư số 16/2014/TT-BNV
Ngày 01/02/2015, Thông tư số 16/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp có hiệu lực thi hành. Thông tư này bãi bỏ Công văn số 319/VTLTNN-NVTW ngày 01/6/2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)Quy trình xác định giá đất tính bồi thường và thực hiện các khoản thu nghĩa vụ tài chính về đất đai
Công tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trong 5 tháng năm 2015Tăng cường kiểm tra thực hiện quy định về phí và lệ phí theo Công văn số 4495/BTC-CST
Tiếp tục thực hiện bình ổn giá sữa bằng biện pháp giá tối đaHướng dẫn xử lý các khoản nợ khi chuyển đổi sở hữu DNNN
Chào mừng 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015); 104 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2015) và thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015 của Đoàn TNCS Sở Tài chính, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn trong năm, Đoàn Sở đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm quý II năm 2015 với chủ đề “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn” kết hợp với công tác tổ chức sinh nhật cho đoàn viên, thanh niên có ngày sinh trong quý II.
Triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2015) và 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2015), Công đoàn và Đoàn thanh niên Sở đã xây dựng kế hoạch ngày hội trồng cây xanh tại Khu Công viên lịch sử văn hóa dân tộc – Quận 9 (COLIVAN).
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), nhằm ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu, xây dựng và phát triển đất nước. Công đoàn Sở Tài chính phối hợp với Đoàn TNCS Sở Tài chính đã tổ chức triển lãm hình ảnh tại Sở với chủ đề “Đại thắng mùa xuân năm 1975 và thành tựu kinh tế - văn hóa thành phố trong 40 năm (30/04/1975- 30/04/2015).
Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính TPHCM lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tìm kiếm