Thực hiện Kế hoạch số 8196/KH-STC ngày 09/09/2014 của Giám đốc Sở Tài chính về Hội thi tìm hiểu Hiến pháp 2013. Ngày 17/10/2014, Sở Tài chính đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Hiến pháp 2013. Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia đầy đủ và sôi nổi của toàn thể cán bộ công chức và người lao động tại Sở, kết quả hội như sau: Giải nhất: Thanh tra sở; Giải nhì: Ban Vật giá; Giải ba: Chi cục TCDN.

Trong 10 tháng đầu năm 2014, Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại 101 siêu thị, 46 chợ, 1945 điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đơn vị hành chính Nhà nước; 14 đơn vị kê khai giá, đăng ký giá; 96 tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố chấp hành mức giá tối đa ở khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính...

Ngày 08/10/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 14256/BTC-CĐKT về việc phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

Ngày 30/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 13808/BTC-QLCS về việc thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Ngày 20/9/2014, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 4850/UBND-ĐTMT về thực hiện một số quy định tại Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Công tác kiểm tra, chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố 10 tháng đầu năm 2014
Trong 10 tháng đầu năm 2014, Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về giá của Thanh tra Sở Tài chính đã tiến hành kiểm tra tại 101 siêu thị, 46 chợ, 1945 điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đơn vị hành chính Nhà nước; 14 đơn vị kê khai giá, đăng ký giá; 96 tổ chức, cá nhân kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn thành phố chấp hành mức giá tối đa ở khâu bán buôn, bán lẻ theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính...
Thông báo bán đấu giá tài sản
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM thông báo bán đấu giá tài sản vi phạm hành chính như sau:
Hướng dẫn phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo TTLT 163/2013/TTLT/BTC-BNVBộ Tài chính: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012
UBND TP: Hướng dẫn một số quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thôngĐẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
TPHCM: Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2014 tăng 15,66%Bảng giá bán buôn tối đa và giá bán lẻ tối đa đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của công ty TNHH TM CBTP Mai Phú Thành
Thực hiện Kế hoạch số 8196/KH-STC ngày 09/09/2014 của Giám đốc Sở Tài chính về Hội thi tìm hiểu Hiến pháp 2013. Ngày 17/10/2014, Sở Tài chính đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Hiến pháp 2013. Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia đầy đủ và sôi nổi của toàn thể cán bộ công chức và người lao động tại Sở, kết quả hội như sau: Giải nhất: Thanh tra sở; Giải nhì: Ban Vật giá; Giải ba: Chi cục TCDN.
Người phụ nữ Việt Nam có bản sắc phong cách riêng: học là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hóa dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của dân tộc anh hùng.
Căn cứ kế hoạch số 27-KH/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014 – 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/ĐTN-BTC ngày 05/6/2014 về công tác tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ tại các Đoàn cơ sở được điều chỉnh nhiệm kỳ Hội nghị; Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động và những giải pháp chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Đoàn Sở Tài chính; Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Sở trong giai đoạn 2012 – 2014; Đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2014-2017; Được sự thống nhất của Đảng ủy và Đoàn khối Dân – Chính – Đảng thành phố, Ban Chấp hành Sở Tài chính đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) vào sáng ngày 06/9/2014 vừa qua, tại Hội trường Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc thực hiện điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội một số cơ sở Đoàn giai đoạn 2014-2017 và hướng dẫn số 15-HD/ĐTN ngày 05/6/2014 của Ban Thường vụ Đoàn Khối về việc hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị đại biểu, Hội nghị Đoàn viên tại các cơ sở đoàn được điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội.
Tìm kiếm