SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
7
2
2
6
8
1
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 484
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1957/STC-HCSN21/03/2017Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm của Bộ Tài chính.1
1841/STC-HCSN16/03/2017Triển khai Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.1
25/2017/NĐ-CP14/03/2017Về báo cáo tài chính nhà nước1
2710/VP-KT09/03/2017Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ.1
1461/STC-HCSN02/03/2017Triển khai Thông tư số 08/2017/TT-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
855/QĐ-UBND01/03/2017Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016.1
1368/STC-HCSN28/02/2017Triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
2676/BTC-QLCS28/02/2017Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công.1
20/2017/NĐ-CP24/02/2017Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.1
1266/STC-HCSN22/02/2017Triển khai thực hiện công văn số 18649/BTC-HCSN ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.1
1201/STC-HCSN21/02/2017Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư số 331/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.1
1161/STC-HCSN20/02/2017Triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ.1
1098/STC-HCSN16/02/2017Hướng dẫn cơ chế tài chính, giám sát chi tiêu, tổng hợp, quyết toán kinh phí thực hiện nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ.1
1035/STC-HCSN14/02/2017Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.1
929/KH-STC09/02/2017Kế hoạch thực hiện cải cách tài chính công trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-20201
930/KH-STC09/02/2017Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thành phố giai đoạn 2016-2020.1
939/KH-STC-ĐTSC09/02/2017Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 6204/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020.1
940/KH-STC-ĐTSC09/02/2017Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 6261/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 17CtrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020.1
941/KH-STC-ĐTSC09/02/2017Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 5927/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 34-CtrHĐ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2016 của Thành ủy thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020.1
921/STC-HCSN08/02/2017Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính và Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm