SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
5
2
6
2
3
4
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 617
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2465/QĐ-BTC29/11/2017Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 20181
126/2017/NĐ-CP16/11/2017Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.1
9034/STC-HCSN15/11/2017Về việc triển khai Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
123/2017/NĐ-CP14/11/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.1
8719/STC-HCSN03/11/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
8720/STC-HCSN03/11/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
02/2017/TT-VPCP31/10/2017Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính1
8478/STC-HCSN26/10/2017Về triển khai thực hiện Công văn số 12749/BTC-NSNN ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về nội dung và mức chi của các cuộc Điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo.1
8367/STC-HCSN24/10/2017Về triển khai thực hiện Thông tư số 81/2017/TT-BTC ngày 09/8/2017 của Bộ Tài chính.1
8200/STC-HCSN17/10/2017Về việc triển khai Công văn số 10377/BTC-CST ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý và sử dụng phí.1
108/2017/TT-BTC16/10/2017Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia.1
35/2017/TT-BYT06/10/2017Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.1
7938/STC-HCSN06/10/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước.1
7801/STC-HCSN02/10/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
5166/QĐ-UBND02/10/2017Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục "Quyết định chủ trương đầu tư" theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
96/2017/TT-BTC27/09/2017Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.1
97/2017/TT-BTC27/09/2017Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.1
12867/BTC-ĐT26/09/2017Về việc thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 của Chính phủ.1
12749/BTC-NSNN25/09/2017Về nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm.1
107/2017/NĐ-CP15/09/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm