SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
9
6
4
5
8
9
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 597
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
35/2017/TT-BYT06/10/2017Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.1
7938/STC-HCSN06/10/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước.1
7801/STC-HCSN02/10/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 86/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
5166/QĐ-UBND02/10/2017Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục "Quyết định chủ trương đầu tư" theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
12867/BTC-ĐT26/09/2017Về việc thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/08/2017 của Chính phủ.1
107/2017/NĐ-CP15/09/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.1
89/2017/TT-BTC23/08/2017Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.1
88/2017/TT-BTC22/08/2017Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.1
82/2017/TT-BTC15/08/2017Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.1
85/2017/TT-BTC15/08/2017Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.1
86/2017/TT-BTC15/08/2017Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện.1
35/2017/QĐ-UBND04/08/2017Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
6092/STC-HCSN31/07/2017Về phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.1
77/2017/TT-BTC28/07/2017Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.1
30/2017/QĐ-UBND22/07/2017Về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.0
30/2017/QĐ-UBND22/07/2017Về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngay 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.1
75/2017/TT-BTC21/07/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư.1
3861/QĐ-UBND18/07/2017Về ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 -2020.1
31/2017/QĐ-TTg17/07/2017Về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.1
72/2017/TT-BTC17/07/2017Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm