SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
2
5
2
0
1
8
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 0
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1361/STC-HCSN09/03/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
1360/STC-HCSN09/03/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BTC số 08/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính.1
502/QĐ-UBND05/02/2018Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực.1
836/STC-HCSN01/02/2018Về việc triển khai Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính.1
10/2018/TT-BTC30/01/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.1
11/2018/TT-BTC30/01/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.1
653/STC-HCSN29/01/2018Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.1
672/STC-HCSN29/01/2018Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố.1
08/2018/TT-BTC25/01/2018Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.1
09/2018/TT-BTC25/01/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản.1
08/2018/TT-BTC25/01/2018Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động hóa chất.1
04/2018/TT-BTC17/01/2018Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.1
03/2018/TT-BTC12/01/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.1
100/STC-HCSN05/01/2018Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính.1
06/2018/NĐ-CP05/01/2018Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.1
01/NQ-CP01/01/2018Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.1
166/2017/NĐ-CP31/12/2017Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.1
167/2017/NĐ-CP31/12/2017Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công1
50/2017/QĐ-TTg31/12/2017Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.1
10437/STC-HCSN29/12/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 104/2017/TT-BTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm