SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
6
1
0
7
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 210
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
173/TTg-ĐMDN13/03/2024Về việc đính chính Phụ lục I của Quyết định số 184/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2024.1
184/QĐ-TTg20/02/2024Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y Tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đến hết năm 20251
37/2023/NĐ-CP24/06/2023Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân1
1529/QĐ-TTg12/12/2022Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 41
99/2022/NĐ-CP30/11/2022Về đăng ký biện pháp bảo đảm1
90/2022/NĐ-CP28/10/2022 Về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.1
118/NQ-CP06/09/2022Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục1
116/NQ-CP05/09/2022Về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 20221
12/CT-TTg22/07/2022Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 20231
460/QĐ-TTg14/04/2022Phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 20301
23/2022/NĐ-CP05/04/2022Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ1
23/2022/NĐ-CP05/04/2022Về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ1
148/NĐ-CP31/12/2021Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp1
163/NQ-CP29/12/2021Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục1
347/TB-VPCP22/12/2021Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.1
114/2021/NĐ-CP16/12/2021Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài1
99/2021/NĐ-CP11/11/2021Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công1
92/2021/NĐ-CP27/10/2021Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-191
89/2021/NĐ-CP18/10/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.1
30/2021/QĐ-TTg10/10/2021Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm