SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
2
1
9
5
0
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 259
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1029/QĐ-UBND24/03/2023Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 20301
757/STP-PBGDPL27/02/2023Về việc đăng tải, phổ biến các Danh mục bí mật nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh1
732/STC-HCSN20/02/2023Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính1
02/CT-UBND14/02/2023Về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật1
08/2023/TT-BTC07/02/2023Bãi bỏ Thông tư số 86/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.1
79/QĐ-BTC30/01/2023Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022.1
04/2023/TT-BTC19/01/2023Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội1
82/2023/QH1509/01/2023Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 20221
81/2023/QH1509/01/2023Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 20501
1529/QĐ-TTg12/12/2022Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 41
4305/QĐ-UBND09/12/2022Về phê duyệt Bộ chỉ số và bộ công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương - DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 20221
99/2022/NĐ-CP30/11/2022Về đăng ký biện pháp bảo đảm1
14/2022/QH1515/11/2022Luật Phòng, chống rửa tiền1
74/2022/QH1515/11/2022Nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí1
73/2022/QH1515/11/2022Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô1
75/2022/QH1515/11/2022Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV1
76/2022/QH1515/11/2022Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV1
11/2022/QH1514/11/2022Luật Thanh tra1
70/2022/QH1511/11/2022Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 20231
10/2022/QH1510/11/2022Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm