SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
1
3
9
9
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 58
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2023/QĐ-UBND10/02/2023Về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh1
27/2021/QĐ-TTg25/09/2021Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-191
30/2020/TT-BTC17/04/2020Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.1
38/2018/QĐ-UBND22/10/2018Ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.1
35/2018/QĐ-UBND21/09/2018Về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh1
28/2018/QĐ-UBND09/08/2018Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
3103/QĐ-UBND29/07/2018Về ủy quyền xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên để thực hiện đặt hàng, đấu thầu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường1
3103/QĐ-UBND26/07/2018Về ủy quyền xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên để thực hiện đặt hàng, đấu thầu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.1
22/2018/QĐ-UBND02/07/2018Ban hàng Bảng giá cho thuê nhà cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh1
1050a/QĐ-BTC30/06/2018Về giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020.1
43/2018/TT-BTC07/05/2018Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.1
09/2018/QĐ-UBND15/03/2018Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
10/2018/TT-BTC30/01/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.1
11/2018/TT-BTC30/01/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.1
62/2017/QĐ-UBND12/12/2017Ban hành Quy định về cơ chế quản lý, điều hành giá tại thành phố Hồ Chí Minh.1
123/2017/NĐ-CP14/11/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.1
35/2017/TT-BYT06/10/2017Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách nhà nước.1
7938/STC-HCSN06/10/2017Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 35/2017/TT-BYT ngày 18/8/2017 của Bộ Y tế quy định giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước.1
35/2017/QĐ-UBND04/08/2017Quy định hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
30/2017/QĐ-UBND22/07/2017Về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngay 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm