SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
3
9
5
6
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 30
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
64/2023/TT-BTC31/10/2023Bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch số 207/20213/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-20151
47/2023/TT-BTC11/07/2023Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 213/2013/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 2013-20201
29/2023/TT-BTC17/05/2023Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 20151
73/2021/TT-BTC25/08/2021Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 119/200/TTLT-BTC-BYT ngày 27/12/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm y tế xã1
41/2019/TT-BTC11/07/2019Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.1
102/2016/TTLT-BTC-BGTVT29/06/2016Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp đường thủy nội địa.1
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT27/06/2016Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.1
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC24/06/2016Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.1
21/2016/TTLT-BGDĐT-BTC22/06/2016Hướng dẫn nội dung và mức chi đặc thù Dự án "Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông", vay vốn WB1
12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC16/06/2016Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.1
09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC15/06/2016Hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm1
06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC12/05/2016Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội1
2207/STC-HCSN07/04/2016Hướng dẫn và triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BTC-VPCP ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính - Văn phòng Chính phủ.1
01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC23/02/2016Hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.1
17/2016/TTLT-BTC-VPCP21/01/2016Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017.1
29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH20/11/2015Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.1
21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC06/11/2015Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ1
37/2015/TTLT-BYT-BTC29/10/2015Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc1
115/2015/TTLT-BTC-BTP11/08/2015Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.1
192/2013/TTLT-BTC-BTP13/12/2013Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật1
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm