SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
3
9
0
3
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 156
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
184/QĐ-TTg20/02/2024Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y Tế, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đến hết năm 20251
2528/QĐ-BTP27/10/2023Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 ngày 30 tháng 8 năm 2023 về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, đấu giá tài sản, giám định tư pháp.1
1029/QĐ-UBND24/03/2023Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 20301
762/QĐ-UBND09/03/2023Về ủy quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ1
08/2023/QĐ-UBND10/02/2023Về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh1
79/QĐ-BTC30/01/2023Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022.1
1529/QĐ-TTg12/12/2022Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 41
4305/QĐ-UBND09/12/2022Về phê duyệt Bộ chỉ số và bộ công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương - DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 20221
3242/QĐ-UBND27/09/2022Ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh1
2916/QĐ-UBND29/08/2022Ban hành Kế hoạch phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-20251
1224/QĐ-BTC22/06/2022Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính1
460/QĐ-TTg14/04/2022Phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 20301
405/QĐ-UBND08/02/2022Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 20211
84/QĐ-BTC26/01/2022Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 20211
84/QĐ-BTC26/01/2022Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 20211
30/2021/QĐ-TTg10/10/2021Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.1
27/2021/QĐ-TTg25/09/2021Về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-191
1832/QĐ-BTC20/09/2021Về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh1
26/2021/QĐ-TTg12/08/2021Về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần1
23/2021/QĐ-TTg07/07/2021Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động gặp khó khan do đại dịch COVID-191
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm