SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
7
6
4
7
8
7
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 108
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2390/KH-UBND05/06/2023Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố1
2134/KH-UBND23/05/2023Truyền thông về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố và kết quả thực hiện 51 chương trình, đề án theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố1
1029/QĐ-UBND24/03/2023Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 20301
762/QĐ-UBND09/03/2023Về ủy quyền phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ1
02/CT-UBND14/02/2023Về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật1
08/2023/QĐ-UBND10/02/2023Về ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh1
4305/QĐ-UBND09/12/2022Về phê duyệt Bộ chỉ số và bộ công cụ đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở - ban, ngành và địa phương - DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 20221
4162/KH-UBND08/11/2022Triển khai Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước1
3242/QĐ-UBND27/09/2022Ban hành Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh1
10/CT-UBND31/08/2022Về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công1
2916/QĐ-UBND29/08/2022Ban hành Kế hoạch phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-20251
405/QĐ-UBND08/02/2022Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 20211
3909/UBND-VX23/11/2021Về việc tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-191
3886/UBND-KT22/11/2021V/v phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP1
2512/UBND-VX28/07/2021Về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ1
2209/UBND-KT01/07/2021Về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố1
2130/UBND-KT25/06/2021Về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP1
796/KH-UBND19/03/2021Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn TPHCM1
3080/UBND-KT13/08/2020Về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023.1
19/2019/QĐ-UBND07/08/2019Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố và của quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm