SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
6
6
1

 

Tổng số : 158
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6129/STC-HCSN03/10/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 53/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính1
5798/STC-HCSN17/09/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
5321/STC-HCSN26/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
5128/STC-HCSN16/08/2019Về triển khai thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/07/2019 của Bộ Tài chính.1
5080/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 13/07/2019.1
5101/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
5105/STC-HCSN15/08/2019Về việc triển khai và báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2019.1
4740/STC-TTra30/07/2019Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.1
4389/STC-HCSN17/07/2019Về triển khai thực hiện Công văn số 6773/BTC-HCSN ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính1
4329/STC-HCSN12/07/2019Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10 tháng 05 năm 2019 của Bộ Tài chính.1
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

Tìm kiếm