SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
6
3
1
4
  Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN năm 2015  (23/08)
  Dự thảo Quyết định quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn thành phố.  (22/08)
  Dự thảo Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Tài liệu gửi kèm theo công văn số 9185/STC-BVG ngày 01/12/2015)  (01/12)
  Dự thảo Quyết định quy định về mức nộp tiền khi chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM  (24/11)
  Dự thảo Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố  (15/01)
  Dự thảo lần 2 về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (17/09)
  Dự thảo Quyết định chính sách ưu đãi nhà, đất nhằm khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (26/08)
  Dự thảo Quyết định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (12/08)

Tìm kiếm