SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
5
9
3
Tuyển dụng công chức năm 2016
Thực hiện theo Thông báo số 2602/TB-SNV ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Sở Nội vụ về thông báo thi tuyển công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2016 . Sở Tài chính thông báo tuyển công chức vào ngạch chuyên viên (A1) mã số 01.003 năm 2016 như sau:
  Thông báo thi tuyển công chức tại Sở Tài chính năm 2015 (đợt 2)  (28/10)
  Thông báo thi tuyển công chức tại Sở Tài chính năm 2015  (06/03)

Tìm kiếm