SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
6
4
2
8

BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Giám đốc:

Đ/c Phan Thị Thắng

Điện thoại: (028) 39303712

 

   

Các Phó Giám đốc:

- Đ/c Trần Nam Trang

Điện thoại: (028) 39303797

 

- Đ/c Lê Ngọc Thùy Trang

Điện thoại: (028) 39304144

 

- Đ/c Huỳnh Thị Thanh Hiền 

 

 

 

Tìm kiếm