SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
6
3
8
3
Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá quý III năm 2018 trên địa bàn Thành phố và triển khai một số công tác trọng tâm Quý IV năm 2018
Ngày 07/11/2018, Thanh tra Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp giao ban quý III năm 2018 với Đoàn Kiểm tra liên ngành 24 quận - huyện về công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố.
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 16/08/2018 đến 15/09/2018  (06/11)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 11/5/2018 đến 15/6/2018  (31/07)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2018  (27/06)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá tháng 4  (15/05)
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 10/02/2018 đến 10/03/2018  (11/04)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 01/01/2018 đến ngày 09/02/2018  (26/03)
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018  (26/03)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác quản lý, điều hành Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.  (31/01)
  Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, kế toán của Thanh tra Sở Tài chính năm 2017.  (31/01)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2017 (từ ngày 10/11/2017 đến ngày 10/12/2017)  (10/01)

Tìm kiếm