SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
2
5
5
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/7/2019 đến ngày 25/8/2019
Thực hiện Quyết định số 3794/QĐ-STC-TTra ngày 26/6/2019 của Giám đốc Sở Tài chính về việc bổ sung nhân sự, kiện toàn Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 3795/KH-STC-Ttra kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố năm 2019. Căn cứ Báo cáo tổng hợp tình hình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn Thành phố của 24 quận, huyện và tình hình phối hợp của Đoàn kiểm tra liên ngành quận – huyện với Đoàn kiểm tra Sở Tài chính, Thanh tra Sở tổng hợp tình hình, công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/7/2019 đến ngày 25/8/2019 như sau:
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/6/2019 đến ngày 25/7/2019  (09/09)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/05/2019 đến 25/06/2019  (15/07)
  Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 26/3/2019 đến 25/4/2019  (15/05)
  Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tháng 3 năm 2019  (07/05)
  Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tháng 2 năm 2019  (18/03)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019  (20/02)
  Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018  (22/01)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn thành phố tháng 12 năm 2018  (22/01)
  Công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá quý III năm 2018 trên địa bàn Thành phố và triển khai một số công tác trọng tâm Quý IV năm 2018  (20/12)
  Thanh tra Sở Tài chính: Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố từ ngày 16/08/2018 đến 15/09/2018  (06/11)

Tìm kiếm