SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
0
4
9
Tin tức sự kiện 22 Tháng Hai 2024 3:10:00 CH

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YC (lần 2)

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:

            I. Thông tin về tài sản cần định giá

1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 532, tờ bản đồ số 6 (BĐĐC năm 2003). Địa chỉ: phường Bình Khánh, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh

-    Thời điểm thẩm định giá tháng 4 năm 2019.

2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 1195, tờ bản đồ số 36. Địa chỉ: phường Long Trường, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh 

-    Thời điểm thẩm định giá tháng 5 năm 2019.

3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 1186 -100; Thửa đất số 1186 -101; Thửa đất số 1186 -102; Thửa đất số 1186 - 112, đều thuộc tờ bản đồ số 4. Địa chỉ: xã Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh.

-   Thời điểm thẩm định giá tháng 01 năm 2019.

4. Quyền sử dụng đất của thửa đất số 508, tờ bản đồ số 9 (Thửa cũ 5, 88, 89. Theo tài liệu đo năm 2004) (thửa cũ 1, tờ 01 và 132, tờ 02. Theo tài liệu 299/TTg). Địa chỉ thửa đất: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh 

-   Thời điểm thẩm định giá tháng 7 năm 2019 và tháng 8 năm 2019.  

II. Thông tin về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu phi tư vấn: Thuê doanh nghiệp thẩm định giá tài sản theo Yêu cầu định giá tài sản số 1625-38/YC ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an Thành phố

Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-HĐTĐGĐ ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu phi tư vấn: Thuê doanh nghiệp thẩm định giá tài sản theo Yêu cầu định giá tài sản số 1625-38/YC ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an Thành phố như sau:

1. Tên dự toán: Thuê doanh nghiệp thẩm định giá tài sản theo Yêu cầu định giá tài sản số 1625-38/YC ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an Thành phố.

 2. Bên mời thầu: Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố.

 3. Tổng dự toán: 230.267.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm ba mươi triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

 

(Đơn vị tính: đồng)

Stt

Nội dung

Giá trị

 

1

Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện

0

 

2

Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

0

 

3

Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

230.267.000

 

4

Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

0

 

5

Tổng giá trị các phần công việc

230.267.000

 

 

Tổng dự toán

230.267.000

 

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (do Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an Thành phố chi trả).

5. Thời gian thực hiện: 23 ngày làm việc kể từ ngày khảo sát hiện trạng tài sản, được cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định./.

 

>> Đính kèm tệp tin: Quyết định số 577/QĐ-HĐTĐGĐ.pdf


Số lượt người xem: 544    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm