SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
1
4
6
Tin tức sự kiện 25 Tháng Giêng 2024 2:25:00 CH

Năm 2024

Ngày 25/01/2024, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2024.

1./ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2022 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2024.

2./ Công khai số liệu:

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 2024 46/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B46-TT343-79.XLS
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách huyện năm 2024 2024 47/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B47-TT343-79.XLS
3 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024 2024 48/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B48-TT343-79.XLS
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, ngân sách thành phố và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 2024 49/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B49-TT343-79.XLS
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2024 2024 50/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B50-TT343-79.XLS
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 51/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B51-TT343-79.XLS
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 53/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B53-TT343-79.XLS
8 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024 2024 54/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B54-TT343-79.XLS
9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 2024 55/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B55-TT343-79.XLS
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh (huyện) cho ngân sách từng huyện (xã) năm 2024 2024 56/CK-NSNN 305/QĐ-UBND 25/01/2024 DT-2024-N-B56-TT343-79.XLS

Số lượt người xem: 1681    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm