SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
3
8
3
6
2
Chỉ đạo điều hành 21 Tháng Tám 2014 10:50:00 SA

Thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

Ngày 06/08/2014, Sở Tài chính đã có Công văn số 7062/STC-HCSN về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Theo đó, nhằm đảm bảo thống nhất việc tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị nhà nước trong thời gian Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 của Bộ Tài chính chưa được sửa đổi, bổ sung . Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân 24 Quận huyện thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 68/2012/TT-BTC nhưng đảm bảo không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.
 >>Đính kèm tệp tin: CV 7062.pdf
HCSN

Số lượt người xem: 1962    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm