SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
9
4
4
8
Chỉ đạo điều hành 06 Tháng Ba 2015 8:05:00 SA

Sở Tài chính: Hướng dẫn triển khai Thông tư 188/2014/TT-BTC

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 86/VP-TN ngày 07/01/2015 về việc hướng dẫn triển khai Thông tư 188/2014/TT-BTC

 Để việc thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao. Ngày 06/02/2015, Sở Tài chính đã có Công văn số 1167/STC-NS hướng dẫn triển khai Thông tư 188/2014/TT-BTC gửi các Sở Ban ngành, Ủy ban nhân dân các Quận huyện, các Tổng Công ty, Công ty có 100% vốn nhà nước thuộc thành phố đề nghị nghiên cứu, khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện theo các nội dung quy định tại Nghị định số 84/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Đồng thời, đề nghị các Sở, Ban ngành, Ủy ban nhân dân các Quận huyện, các Tổng Công ty, Công ty có 100% vốn nhà nước thuộc thành phố gửi báo cáo năm (kết quả đến 31/12 hàng năm) theo đề cương hướng dẫn báo cáo năm và các phụ lục tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đính kèm Thông tư số 188/2014/TT-BTC về Sở Tài chính chậm nhất là ngày 31/1 năm sau liền kề để Sở Tài chính tổn ghợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

Đối với báo cáo đột xuất, căn cứ chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Tài chính sẽ có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện./.

NS


Số lượt người xem: 1680    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm