SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
2
1
9
2
8
Chỉ đạo điều hành 20 Tháng Tám 2015 10:45:00 SA

Hướng dẫn xây dựng dự toán năm 2016

Nhằm đảm bảo việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Sở Tài chính đã ban hành công văn số 5424/STC-NS ngày 17/07/2015 hướng dẫn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2015 và xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2016.

Số lượt người xem: 1615    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm