SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
1
8
4
9
Chỉ đạo điều hành 22 Tháng Chín 2015 10:20:00 SA

Sở Tài chính: Triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và quận huyện

Ngày 10/09/2015, Sở Tài chính đã có Công văn số 6948/STC-HCSN về triển khai thực hiện chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và quận huyện.

 

Theo đó, đối tượng áp dụng chế độ sinh hoạt phí theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận huyện, không nằm trong danh sách trả lương hàng tháng theo thang bảng lương quy định tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các hội được giao biên chế và kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:
                - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận huyện là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu, hưởng lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội;
                - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận huyện là cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu đang công tác hoặc giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội;      
                - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận huyện là những người làm việc trong các doanh nghiệp, hưởng lương theo cơ chế doanh nghiệp;
                - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận huyện là những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;
                - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và quận huyện là những người hoạt động trong các lĩnh vực khác, không nằm trong danh sách trả lương hàng tháng từ ngân sách nhà nước.
Mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg, cụ thể như sau:
                - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được hỗ trợ sinh hoạt phí, mức: 230.000 đồng/người/tháng;
                - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận huyện được hỗ trợ sinh hoạt phí, mức: 120.000 đồng/người/tháng;
                - Trường hợp một người tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nhiều cấp thì hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí ở cấp cao nhất.
Nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg, cụ thể như sau:
                - Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sử dụng nguồn kinh phí không tự chủ được giao hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để thực hiện hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.
                - Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận huyện sử dụng nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận huyện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận huyện theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước.
                - Riêng từ ngày 15/07/2014 (ngày Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) đến ngày 31/12/2015 đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện cân đối ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận huyện theo quy định.
HCSN

 

>> Đính kèm tệp tin: 6948/STC-HCSN.pdf


Số lượt người xem: 1372    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm