SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
3
7
0
4
8
Chỉ đạo điều hành 08 Tháng Sáu 2016 10:15:00 SA

Sở Tài chính: Hướng dẫn việc tự kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính

Ngày 02/06/2016, Sở Tài chính đã ban hành công văn số 3779/STC-HCSN về việc tự kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính.

 

Theo đó, các Sở, ban – ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện khẩn trương tự kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 153/2013/TT-BTC tại các cơ quan, đơn vị từ năm 2013-2015.
Các Sở, ban – ngành và Ủy ban nhân dân các quận huyện báo cáo theo đề cương chi tiết (đính kèm) và gửi về Sở Tài chính (báo cáo của Sở, ban – ngành gửi về phòng Hành chính sự nghiệp; báo cáo của Ủy ban nhân dân quận huyện gửi về phòng Quản lý Ngân sách Quận huyện - Phường xã)  trước ngày 10/06/2016./.
>> Đính kèm tệp tin: Đề cương.doc
                                     Biểu tổng hợp.xls

Số lượt người xem: 1947    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm