SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
3
9
2
0
Chỉ đạo điều hành 09 Tháng Chín 2016 9:40:00 SA

Sở Tài chính: Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995; Căn cứ Thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ.

 

Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 5348/STC-QHPX ngày 25/07/2016 về việc xác định nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện điều c hỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP gửi Ủy ban nhân dân 24 quận huyện thực hiện.

HCSN


Số lượt người xem: 1570    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm