SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
2
2
0
9
0
Chỉ đạo điều hành 03 Tháng Tám 2016 10:00:00 SA

Sở Tài chính: Hướng dẫn xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2017

Ngày 15 tháng 7 năm 2016, Sở Tài chính đã có công văn số 5156/STC-NS hướng dẫn các Sở Ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 91/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 6311/VP-TM ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Việc xây dựng dự toán ngân sách năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Do đó, để đảm bảo việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 trên địa bàn thành phố theo đúng quy định. Ngày 15 tháng 7 năm 2016, Sở Tài chính đã có công văn số 5156/STC-NS hướng dẫn các Sở Ban ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2016 và xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017./.
NS
>> Đính kèm tệp tin: Công văn số 5156/STC-NS.pdf

 


Số lượt người xem: 1129    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm