SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
9
5
4
3
Chỉ đạo điều hành 22 Tháng Chín 2017 2:40:00 CH

Sở Tài chính tổ chức họp giao ban công tác Quý II năm 2017 với 24 phòng Tài chính – Kế hoạch quận huyện.

Ngày 03/8/2017, Sở Tài chính tổ chức họp giao ban công tác chuyên môn với phòng Tài chính – Kế hoạch 24 quận huyện về một số chuyên đề và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Phan Thị Thắng – Giám đốc Sở Tài chính chủ trì cuộc họp, tham dự có đồng chí Phó Giám đốc Tạ Quang Vinh và lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở và phòng Tài chính – Kế hoạch 24 quận huyện.

 

Tại cuộc họp, Sở Tài chính báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách khối quận huyện 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. 5 chuyên đề được Sở Tài chính kiểm tra bao gồm: Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; Kết quả thực hiện hỗ trợ ở người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg tại quận huyện; Tình hình triển khai công tác đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố; Việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất công viên của 22 quận huyện; Tình hình quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư nông thôn mới tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 5 huyện.
Sở Tài chính trao đổi với các phòng Tài chính – Kế hoạch một số nội dung quận huyện còn vướng mắc trong quá trình quản lý điều hành ngân sách như: Một số giải pháp điều hành thu – chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2017; Công tác xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2018; Việc xây dựng đơn giá và bổ sung kinh phí cho các quận huyện vừa được phân cấp quản lý, thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; Nhiệm vụ chi của ngân sách quận huyện cho lĩnh vực an ninh, quốc phòng; Tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn quận huyện; Hướng dẫn việc sáp nhập 3 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các quận huyện tiếp nhận các khoản huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Số lượt người xem: 1512    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm