SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
9
6
2
Chỉ đạo điều hành 21 Tháng Giêng 2014 9:00:00 SA

Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2014

Căn cứ Thông tư số 199/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII, tại kỳ họp thứ 12 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014;
Để triển khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2014 đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Liên Sở Tài chính – Cục Thuế - Kho bạc Nhà nước thành phố đã có Công văn số 608/STC-CT-KBNN ngày 16/01/2014 hướng dẫn các Sở, Ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các Quận huyện thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.
NS

 

 


Số lượt người xem: 1422    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm