SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
1
0
2
7
Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười Hai 2023 4:20:00 CH

Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng;

Căn cứ Công văn số 2554/SKHCN-TĐC ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Thực hiện Kế hoạch số 1573/KH-STC ngày 24/3/2023 của Sở Tài chính về việc duy trì và mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính năm 2023;

Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 551/QĐ-STC về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính.

>> Xem chi tiết

 


Số lượt người xem: 445    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm