SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
1
1
6
2
Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười Hai 2023 2:00:00 CH

Thành phố tổ chức họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 14 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện phải rà soát lại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023; cần quyết liệt trong việc thực hiện đồng bộ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố; liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế cần thực hiện rà soát gắn với các cơ chế, chính sách về phân cấp, ủy quyền theo tinh thần Nghị quyết 98, do đó cần tập trung thực hiện đảm bảo các yêu cầu đề ra. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết quả thiết thực. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC tiếp tục được xác định là công tác trọng điểm và được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ. Các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp có sự quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch công tác CCHC. Đồng thời có những giải pháp quyết liệt để khắc phục các hạn chế, nâng cao dần chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác CCHC trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó, một số chỉ tiêu về biên chế, tinh giản biên chế tinh gọn bộ máy chưa đạt, Việc sắp xếp, sáp nhập tinh gọn bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập đạt tỷ lệ chưa cao, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, y tế. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, Thành phố tăng cường kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất, không báo trước. Đặc biệt, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, thủ tục hành chính và kết quả thực hiện các chỉ tiêu CCHC. Cần đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính trên địa bàn Thành phố. Thường xuyên theo dõi, có giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn. Thành phố tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, nâng cao chất lượng thực hiện phối hợp, cơ chế một cửa liên thông giữa sở, ban, ngành, UBND các cấp, các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố trong giải quyết thủ tục hành chính và hoạt động liên ngành, liên cơ quan. Cùng với đó, tiếp tục đưa vào vận hành thống nhất, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống xác thực định danh, cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an cũng như các cơ sở dữ liệu quốc gia các bộ ngành. Mặt khác, Thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, việc giải ngân vốn đầu tư công; triển khai đề án xây dựng Thành phố trở thành đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử./.

Nguồn: Bản tin Cải cách hành chính Thành phố

Một số hình ảnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính
6 tháng đầu năm 2023:

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch
  Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính phát biểu chỉ đạo
 Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố 6 tháng đầu năm 2023
Bà Ngô Thị Hoàng Các - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Thành phố 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 


Số lượt người xem: 135    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm