SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
1
2
2
9
Tin tức sự kiện 04 Tháng Mười Hai 2023 9:40:00 SA

Năm 2024

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách năm 2024 trình Hội đồng nhân dân thành phố :

 

1./ Công văn số 6109/UBND-KT ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công khai dự toán ngân sách trình Hội đồng nhân dân Thành phố

 

2./ Công khai số liệu:

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2024 2024 33/CK-NSNN   04/12/2024 DT-2024-N-B33-TT343-79.xls
2 Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách huyện năm 2024 2024 34/CK-NSNN   04/12/2024 DT-2024-N-B34-TT343-79.xls
3 Dự toán thu NSNN theo lĩnh vực năm 2024 2024 35/CK-NSNN   04/12/2024 DT-2024-N-B35-TT343-79.xls
4 Dự toán chi ngân sách địa phương, ngân sách thành phố và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 2024 36/CK-NSNN   04/12/2024 DT-2024-N-B36-TT343-79.xls
5 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2024 2024 37/CK-NSNN   04/12/2024 DT-2024-N-B37-TT343-79.xls
6 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 38/CK-NSNN   04/12/2024 DT-2024-N-B38-TT343-79.xls
7 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 2024 40/CK-NSNN   04/12/2024 DT-2024-N-B40-TT343-79.xls
8 Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024 2024 41/CK-NS   04/12/2024 DT-2024-N-B41-TT343-79.xls
9 Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 2024 2024 42/CK-NS   04/12/2024 DT-2024-N-B42-TT343-79.xls
10 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh (huyện) cho ngân sách từng huyện (xã) năm 2024 2024 43/CK-NS   04/12/2024 DT-2024-N-B43-TT343-79.xls
11 Báo cáo tóm tắt ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách năm 2024 2024     04/12/2024 BCTM-2024.doc

 


Số lượt người xem: 124    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm