SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
3
9
7
Tin tức sự kiện 04 Tháng Mười 2013 9:50:00 SA

UBND TP.HCM: Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách Nhà nước năm 2013

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 08/8/2013 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 và Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 21/8/2013 của Thành ủy thành phố về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2013.

 

                Ngày 19/09/2013, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 4993/KH-UBND về tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2013 nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2013. Theo đó, Sở Tài chính tập trung thực hiện một số công việc như sau:
                - Chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường,Cục Thuế thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện rà soát toàn bộ các khoản thu liên quan đến nhà, đất để đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
                - Chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 09 tập trung rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan, đôn đốc đẩy nhanh việc bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với những nhà đất đã được Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Tài chính phê duyệt, thu tiền nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
                - Kiểm tra, rà soát chặt chẽ các loại phí, lệ phí và nội dung chi được phép sử dụng từ nguồn thu phí, lệ phí để lại cho đơn vị, nếu phát hiện đơn vị có số thu phí, lệ phí để lại có số dư cuối kỳ tại thời điểm quyết toán lớn hoặc nhiều năm không chi hết thì kịp thời báo cáo kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nộp ngân sách nhà nước.
                - Tăng cường kiểm tra công tác quản lý giá đối với các loại hàng hóa phải đăng ký và kiểm soát giá theo quy định.
                Định kỳ hàng tháng (từ tháng 10 đến cuối năm 2013), Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện các nội dung nêu trên./.
NS

Số lượt người xem: 3369    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm