SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
9
4
6
3
2
Tin trong ngành 13 Tháng Mười Hai 2021 10:55:00 SA

Một số điểm mới của Thông tư số 06/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Ngày 01/10/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra (gọi tắt là Thông tư số 06/2021/TT-TTCP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2021 và thay thế các Thông tư: Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/09/2015 quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; Thông tư số 08/2015/TT-TTCP ngày 15/12/2015 quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra.

 

Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá của Thanh tra Sở Tài chính

 

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP bao gồm 07 chương, 52 điều quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra, trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra, ban hành và công khai Kết luận thanh tra.

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP quy định mới về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, Người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thủ trưởng Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì cuộc thanh tra, đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; các trường hợp không được tham gia Đoàn thanh tra; xử lý hành vi vi phạm của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; việc thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra và về hồ sơ thanh tra.

Ngoài ra, Thông tư số 06/2021/TT-TTCP điều chỉnh nhiều nội dung quy định so với các Thông tư bị thay thế, cụ thể như: mở rộng phạm vi điều chỉnh, thêm nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra; quy định thêm đối tượng áp dụng là người được giao nắm tình hình, người thực hiện giám sát, người thực hiện thẩm định; quy định thêm tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chi tiết của Trưởng đoàn thanh tra; bổ sung trình tự, thủ tục thay đổi Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra,…

>> Đính kèm tệp tin: Thông tư số 06/2021/TT-TTCP.rar

 


Số lượt người xem: 1008    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm