SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
6
2
0
0
Tin tức sự kiện 14 Tháng Mười Hai 2021 2:15:00 CH

Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

Để thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, cụ thể như sau:

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công. Trong đó, một số nội dung cần lưu ý: Điều 54. Xử lý chuyển tiếpkhoản 2 Điều 55. Hiệu lực thi hành đã bãi bỏ các quy định tại một số điều của Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước,…

 Thông tư số 96/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. Trong đó, một số nội dung cần lưu ý: khoản 2 Điều 6. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện đã bãi bỏ các Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017, Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020, Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/06/2014, Thông tư số 349/2016/TT-BTC, Mục VI Thông tư số 138/2007/TT-BTC…

 

 


Số lượt người xem: 3589    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm