SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
0
1
1
Quyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn 13 Tháng Giêng 2023 1:40:00 CH

Năm 2021

Ngày 07/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2021 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2023.
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Quyết toán cân đối ngân sách địa phương năm 2021 2021 62/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 QT-2021-N-B62-TT343-79.PDF
QT-2021-N-B62-TT343-79.XLS
2 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 2021 63/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 QT-2021-N-B63-TT343-79.PDF
QT-2021-N-B63-TT343-79.XLS
3 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách thành phố và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2021 2021 64/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 QT-2021-N-B64-TT343-79.PDF
QT-2021-N-B64-TT343-79.XLS
4 Quyết toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2021 2021 65/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 QT-2021-N-B65-TT343-79.PDF
QT-2021-N-B65-TT343-79.XLS
5 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2021 2021 66/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 QT-2021-N-B66-TT343-79.PDF
QT-2021-N-B66-TT343-79.XLS
6 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng quận huyện năm 2021 2021 67/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 QT-2021-N-B67-TT343-79.PDF
QT-2021-N-B67-TT343-79.XLS
7 Quyêt toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và các chương trình khác năm 2020 2021 68/CK-NSNN 56/QĐ-UBND 07/01/2023 QT-2021-N-B68-TT343-79.PDF
QT-2021-N-B68-TT343-79.XLS
8 Báo cáo thuyết minh 2021   56/QĐ-UBND 07/01/2023 BCTM-QT-2021.PDF
BCTM-QT-2021.DOC

 


Số lượt người xem: 1118    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm