SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
3
1
3
Tin tức sự kiện 14 Tháng Tư 2024 3:30:00 CH

3 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.


Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện thu - chi ngân sách thành phố 3 tháng đầu năm 2024:

Công khai số liệu:

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2024 2024 59/CK-NSNN   14/04/2024
TH-2024-3T-B59-TT343-79.xls
2 Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2024 2024 60/CK-NSNN   14/04/2024
TH-2024-3T-B60-TT343-79.xls
3 Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2024 2024 61/CK-NSNN   14/04/2024
TH-2024-3T-B61-TT343-79.xls
4 Báo cáo thuyết minh tình hình ước thực hiện ngân sách thành phố Hồ Chí Minh 3 tháng đầu năm 2024 2024     14/04/2024
BCTM-2024-3T.doc

 


Số lượt người xem: 862    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm