SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
2
1
6
6
4
Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định 02 Tháng Giêng 2020 4:45:00 CH

Năm 2020

Ngày 28/12/2019, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5457/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2018.
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định/văn bản công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Cân đối nguồn thu chi dự toán ngân sách thành phố và ngân sách quận - huyện năm 2020 2020 47/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 DT-2020-N-B47-TT343-79.PDF
DT-2020-N-B47-TT343-79.XLS
2 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2020 2020 48/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 DT-2020-N-B48-TT343-79.PDF
DT-2020-N-B48-TT343-79.XLS
3 Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2020 2020 49/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 DT-2020-N-B49-TT343-79.PDF
DT-2020-N-B49-TT343-79.XLS
4 Dự toán chi ngân sách thành phố theo lĩnh vực năm 2020 2020 50/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 DT-2020-N-B50-TT343-79.PDF
DT-2020-N-B50-TT343-79.XLS
5 Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 51/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 DT-2020-N-B51-TT343-79.PDF
DT-2020-N-B51-TT343-79.XLS
6 Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2020 2020 53/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 DT-2020-N-B53-TT343-79.PDF
DT-2020-N-B53-TT343-79.XLS
7 Tỷ lệ phần trăm (%) các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2020 2020 54/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 DT-2020-N-B54-TT343-79.PDF
DT-2020-N-B54-TT343-79.XLS
8 Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối 2020 55/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 DT-2020-N-B55-TT343-79.PDF
DT-2020-N-B55-TT343-79.XLS
9 Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp thành phố cho ngân sách từng quận, huyện năm 2020 2020 56/CK-NSNN 5457/QĐ-UBND 28/12/2019 DT-2020-N-B56-TT343-79.PDF
DT-2020-N-B56-TT343-79.XLS

Số lượt người xem: 2763    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm