SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
0
6
9
Tin tức sự kiện 07 Tháng Năm 2022 3:50:00 CH

Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính tại Sở Tài chính năm 2022

Ngày 26/4/2022, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính năm 2022 với các nội dung như sau:

- Thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố năm 2022, Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của sở năm 2022. Trọng tâm là nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, làm cơ sở để xem xét đánh giá, phân loại cuối năm.

- Thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong thực thi công vụ.

- Xây dựng, phát hiện và nhân rộng các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính chủ đề năm 2022 của thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.


Số lượt người xem: 2885    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm