SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
0
9
3
1
Tin tức sự kiện 10 Tháng Bảy 2023 3:30:00 CH

Danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 05/6/2023, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND về Danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó, có một số nội dung chính như sau:

1. Danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Máy photocopy và Máy điều hòa không khí (máy lạnh).

2. Danh mục tài sản mua sắm tập trung quy định tại Quyết định này được áp dụng để Đơn vị mua sắm tập trung của Thành phố (Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp hoặc đơn vị khác được Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giao nhiệm vụ thực hiện theo thẩm quyền) tổ chức mua sắm đối với tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung theo quy định.

3. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc Danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo Quy chế về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2023 và các văn bản quy phạm pháp luật khác về sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 và thay thế các văn bản về Danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được quy định trước đây.

 

>> Đính kèm: Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND.pdf


Số lượt người xem: 6314    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm