SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
9
4
2
8
7
Tin trong ngành 01 Tháng Mười Một 2021 3:30:00 CH

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của TP.HCM

Ngày 18/6/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021 và bãi bỏ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định khác của Ủy ban nhân dân Thành phố trái với Quyết định này.

 Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị có liên quan cần lưu ý thực hiện đảm bảo đúng quy định./.


Số lượt người xem: 1064    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm