SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
1
3
3
Tin trong ngành 08 Tháng Giêng 2021 2:30:00 CH

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. Cụ thể:

- Bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan
- Bãi bỏ 05 Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
- Bãi bỏ 04 Thông tư trong lĩnh vực Phí và lệ phí
- Bãi bỏ 18 Thông tư hướng dẫn chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa  khẩu.


Số lượt người xem: 1809    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm