SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
5
8
9
Tin trong ngành 09 Tháng Ba 2020 3:05:00 CH

Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Ngày 17 tháng 02 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Theo đó, thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020 tại Tập đoàn, Tổng công ty (sau đây gọi chung là công ty) sau:
Thứ nhất, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
Thứ hai, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP
Thứ ba, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
Cụ thể, công ty phải xây dựng kế hoạch lao động làm cơ sở để tuyển dụng lao động. Đối với trường hợp tuyển dụng lao động vượt quá nhu cầu sử dụng, dẫn đến dư thừa phải chấm dứt hợp đồng lao động, làm tăng chi phí của công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm (kể cả việc giảm trừ tiền lương, tiền thưởng) trước Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của công ty.
Ngoài ra, Chính phủ quy định mức lương cơ bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của công ty loại 1 là 70 triệu đồng/tháng; Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát là 60 triệu đồng/tháng; Kiểm soát viên là 50 triệu đồng/tháng. Trong đó công ty loại 1 phải có vốn chủ sở hữu từ 10.000 tỷ đồng trở lên; doanh thu từ 30.000 tỷ đồng trở lên và có 10 đầu mối quản lý hoặc tổng số lao động sử dụng từ 5.000 người trở lên.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2020./.

CCTCDN


Số lượt người xem: 2024    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm