SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
1
0
9
Tin tức sự kiện 18 Tháng Giêng 2021 10:30:00 SA

Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức của Sở Tài chính năm 2020

Sở Tài chính thông báo điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 7069/TB-STC-VP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài chính về tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Giảm 03 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm cần tuyển tại Thông báo số 7069/TB-STC-VP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Sở Tài chính về tuyển dụng công chức năm 2020.

STT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Mã ngạch cần tuyển Trình độ cần tuyển Chuyên ngành cần tuyển Số lượng cần tuyển theo Thông báo số 7069/TB-STC-VP Số lượng người cần tuyển sau khi điều chỉnh
01 Quản lý Tài chính doanh nghiệp 01.003 Đại học Tài chính doanh nghiệp; Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng; dịch vụ tài chính. 03 02
02 Quản lý Tài chính hành chính sự nghiệp 01.003 Đại học Tài chính - Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính công; Kế toán - Kiểm toán. 03 02
03 Quản lý nợ 01.003 Đại học Kinh tế; Tài chính - Ngân hàng; Tài chính công. 02 01

2. Người dự tuyển đã đăng ký vào các vị trí việc làm bị giảm chỉ tiêu tuyển dụng được nêu tại Phụ lục của Thông báo này được quyền giữ nguyên Phiếu đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm cũ hoặc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác kể từ ngày ban hành Thông báo này cho đến hết ngày 07 tháng 02 năm 2021.
3. Hết thời hạn nêu trên mà người đăng ký dự tuyển thuộc trường hợp nêu tại điểm 2 Thông báo này không điều chỉnh Phiếu đăng ký dự tuyển thì xem như tiếp tục đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm cũ.

Số lượt người xem: 5125    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm