SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
0
1
4
Tin tức sự kiện 16 Tháng Mười Hai 2020 2:55:00 CH

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm “Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng – 09/12”

Căn cứ Kế hoạch ngày 27/11/2020 của Ban Chỉ đạo 3004 về Tổ chức kỷ niệm “Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng – 09/12” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đề ra kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng – 09/12” tại Sở Tài chính như sau:

 

Tổ chức phổ biến, thông tin về Công ước Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng (UNCAC); Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,…; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Kết hợp tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Số lượt người xem: 3218    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm