SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
0
3
7
Tin tức sự kiện 30 Tháng Chín 2020 10:40:00 SA

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”

Nhằm nâng cao nhận thức cho các CBCC về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời và xây dựng cơ quan học tập, chia sẻ những kinh nghiệm về học tập suốt đời. Ngày 28/09/2020, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”, với những nội dung cụ thể như sau:

 

 - Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản của trung ương và của thành phố về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời như: Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 7/10/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020... đến toàn thể CBCC thuộc Sở để mọi người hiểu rõ và thực hiện việc học tập suốt đời.

 - Tạo điều kiện cho công chức học tập, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa chức danh, ngạch công chức theo quy định và theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Quan tâm cử công chức tham gia các khóa đào tạo dài hạn, nhất là đào tạo trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên; tạo điều kiện cho công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

 - Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức tự đào tạo để chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nhất là trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo đúng chuyên ngành, chuyên môn nhiệm vụ đang đảm nhiệm; tạo điều kiện cho công chức đăng ký tham gia Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của thành phố./.


Số lượt người xem: 1932    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm