SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
3
4
6
Hoạt động Đảng và các Đoàn thể 06 Tháng Chín 2017 10:45:00 SA

Đảng bộ Sở Tài chính quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XI

Ngày 22/8/2017, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Sở Tài chính. Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, đã báo cáo quán triệt các nội dung trọng tâm, những điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW, số 11-NQ/TW và số 12-NQ/TW của Hội nghị TW5 khóa XII.
Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo quán triệt Nghị quyết

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Nam Trang, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo: trên cơ sở tiếp thu những nội dung trọng tâm được quán triệt tại hội nghị, đảng viên, công chức, người lao động Sở Tài chính phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu sâu các Nghị quyết của Hội nghị TW5 khóa XII nhằm nắm vững những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để vận dụng và thực hiện sáng tạo, sát hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, chi cục và cá nhân./.


Số lượt người xem: 1592    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm