SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
0
5
7
6
8
Hoạt động Đảng và các Đoàn thể 31 Tháng Năm 2023 4:02:12 SA
Đảng bộ Sở Tài chính tuyên dương tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – năm 2023  (19/05/2023)
  
Triển khai Công văn số 1218-CV/ĐUK ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về bình chọn, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm