SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
4
0
8
9
0
Góp ý Dự thảo văn bản 08 Tháng Sáu 2023 5:08:24 SA
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025  (15/11/2022)
Tài liệu lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bao gồm như sau:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm