SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
4
0
9
9
2
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 08 Tháng Sáu 2023 5:32:03 SA
Sở Tài chính công khai số liệu dự toán ngân sách thành phố năm 2018  (01/02/2018)
  
Ngày 30/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6779/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 và quyết toán ngân sách thành phố năm 2016.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm