SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
4
1
0
9
2
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 06 Tháng Mười Hai 2017 2:25:00 CH

Công khai dự toán ngân sách năm 2018 trình Hội đồng nhân dân thành phố

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 và báo cáo thuyết minh báo cáo dự toán ngân sách năm 2018 trình Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

Số lượt người xem: 1798    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm