SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
3
6
7
4
2
Tin tức sự kiện 10 Tháng Bảy 2023 3:35:00 CH

Kế hoạch số 2950/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND Thành phố về kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

Ngày 04/7/2023, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 2950/KH-UBND về kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố; trong đó, có nội dung chỉ đạo:

1. Các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các Quận - Huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch này và xây dựng Đề cương kiểm tra (nội dung Đề cương kiểm tra có thể tham khảo theo Phụ lục 1 đính kèm).

Thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Sau khi kết thúc kiểm tra, thực hiện tổng hợp kết quả kiểm tra chuyên đề về quản lý, sử dụng tài sản công (theo Phụ lục 2 đính kèm) và báo cáo Sở Tài chính rà soát, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Thành phố; báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu.

 

>> Đính kèm: Kế hoạch 2950/KH-UBND.pdf

 


Số lượt người xem: 6571    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm