SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
0
0
7
Hoạt động Đảng và các Đoàn thể 17 Tháng Hai 2022 3:55:00 CH

Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chi đoàn Hành chính sự nghiệp nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày 24/01/2022 Chi đoàn Hành chính sự nghiệp tổ chức Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024

              - Căn cứ vào Điều 7, Điều 9 chương II điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức đại hội các cấp,

- Căn cứ Kế hoạch số 181-KH/ĐTN ngày 06/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027;

- Căn cứ Hướng dẫn số 43-HD/ĐTN ngày 07/12/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027;

- Căn cứ Kế hoạch số 30-KH/ĐTN ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Sở Tài chính về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Ngày 24/01/2022 Chi đoàn Hành chính sự nghiệp tổ chức Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đây là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp nói riêng và tuổi trẻ Sở Tài chính nói chung; đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Hành chính sự nghiệp nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đại hội là diễn đàn quan trọng để đoàn viên cùng thảo luận, đề ra các giải pháp mới, hiệu quả nhằm “Chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên trau dồi lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, học tập, lao động, xây dựng lối sống lành mạnh. Khơi dậy phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Đẩy mạnh công tác bảo vệ, giáo dục, chăm sóc thiếu nhi. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn trong tình hình mới. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.”, đồng thời, để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Tài chính nói chung khẳng định vai trò là người bạn của thanh niên, xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính, góp phần xây dựng thành phố văn minh, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Tại Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Hành chính sự nghiệp, trân trọng cảm ơn sự tham gia và phát biểu ý kiến góp ý của Cấp ủy Chi bộ để định hướng xuyên suốt cho tổ chức, hoạt động của Chi đoàn ngày càng thực chất, gắn liền với hiệu quả công tác chuyên môn, tạo điều kiện để đoàn viên phát triển là đội ngũ đáng tin cậy, nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cho Đảng.

Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp Chi đoàn Sở Tài chính được tổ chức thành công là cơ sở để tiến tới Đại hội đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tổ chức vào ngày 28/02/2022 sắp tới.

Một số hình ảnh tại Đại hội do Chi đoàn ghi lại.

 

Lễ chào cờ được cử hành trang trọng

Ban Tổ chức cũng dành phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Tưởng nhớ đến các đồng bào, chiến sĩ, các đoàn viên thanh niên đã anh dũng hi sinh vì độc lập dân tộc và công cuộc giải phóng thống nhất đất nước và Phút tưởng niệm để tưởng nhớ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

 

Văn kiện Đại hội thể hiện trí tuệ tập thể Chi đoàn được chuẩn bị nghiêm túc

 

Đoàn Chủ tịch trình bày và tổ chức thảo luận văn kiện Đại hội

 

Đoàn Chủ tịch ghi nhận ý kiến góp ý cho văn kiện tại Đại hội

 

Đại hội tiến hành bầu cử

 

Đại hội Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn Hành chính sự nghiệp được tổ chức thành công tốt đẹp

 

Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội, Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM - Chi đoàn Hành chính sự nghiệp –  nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 03 đồng chí:
Đ/c Phan Thị Thu Hiền, Đ/c Nguyễn Mỹ Phương, Đ/c Đỗ Tường Vy

 


Số lượt người xem: 1924    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm