SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
3
7
6
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười Một 2022 9:40:00 SA

Thông báo đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công

Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 11504/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Để tăng cường công khai, minh bạch trong mua sắm tập trung, khai thác, xử lý tài sản công, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Quan tâm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý khi thực hiện bán tài sản công theo hình thức đấu giá, niêm yết giá, sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết; mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung phải gửi các thông tin theo quy định đến Thời báo Tài chính Việt Nam (Bộ Tài chính) để đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018, Công văn số 7577/BTC-QLCS ngày 12/7/2021. Trong đó, lưu ý: (i) Trách nhiệm gửi để đăng tải là của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; sau khi gửi văn bản đề nghị đăng tải phải thường xuyên theo dõi để bảo đảm việc đăng tải đúng thời hạn và nội dung. (ii) Thông báo công khai về việc đấu giá bán, chuyển nhượng tài sản công, đấu giá cho thuê tài sản công đăng tải trên Trang thông tin điện tử về tài sản công không thay thế cho việc niêm yết và thông báo đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

2. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về việc đăng tải thông tin của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong đăng tải thông tin. Quá trình kiểm tra đề nghị phối hợp chặt chẽ với Thời báo Tài chính Việt Nam (là đơn vị được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử về tài sản công) để thực hiện./.

>> Đính kèm tệp tin: Công văn số 11504/BTC-QLCS.pdf


Số lượt người xem: 3644    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm